Utylizacja tonerów i tuszy z urzadzen drukujacych, wystawiamy karte przekazania odpadu

Karta Przekazania Odpadu – to prawny dokument, który potwierdza, że biuro w sposób odpowiedni i właściwy z prawem, oddała odpad, przekazując go właściwemu organowi. Odpadem nazywa się substancje i obiekty, których właściciel zobowiązany jest do pozbycia się. W życiu codziennym obowiązują właściwe formy prawne, które wskazują organowi wytwarzającemu odpad, do określonego działania. Każda firma, która produkuje odpad zobligowana jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w chwili oddania go do kolejnego posiadacza. Dowód ten jest dowodem potwierdzającym, a jego dokładne wytyczne znajdują się w aneksie nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady podzielone są na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim wypadku wystawiając Kartę przekazania odpadu należy pamiętać o wpisaniu do tego pisma nr rejestracyjnego samochodu, w jakim transportowane będą odpady niebezpieczne. Transport takich surowców jest prawnie uregulowana i traktowana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Należy zaznajomić się ze specyfikacją odpadów, albowiem w większości przypadków określenie niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, chemikaliami itp. Tymczasem materiałem niebezpiecznym, może być chociażby pusty toner z drukarki. www.puste.info